Explore the Artist Interview in ArterritoryThe influence of art in the interior: how "Pedigree" sets the tone at Thai Boh restaurant

Posted by Katrin Valgemäe on

The influence of art in the interior: how "Pedigree" sets the tone at Thai Boh restaurant

Thai Boh is no ordinary restaurant – it's a haven for those who enjoy the unexpected, where the walls scream color and the air hums with reverence.

I have invested several months of my time in completing the interior of this restaurant. I've curated color schemes, designed countless details, and painted miles of surfaces.

"Pedigree," a piece from my Helsinki exhibition "Queens of Chaos," now rightfully claims its place on Thai Boh's golden brick wall. The painting seamlessly blends into the restaurant's eclectic aesthetic, adding an extra audacity to the already bold interior. With its exaggerated burlesque pose and ironic juxtapositions of the food chain, it confronts viewers with the uncomfortable truth of the clash between high and low culture. While masquerading as an advertisement for the "Pedigree" brand, it rebels against the mundane absurdity where pets consume other "canned" pets.

In any case, I hope this artwork becomes the pulsating heart of Thai Boh itself, injecting an additional dose of whimsy and humor into an already electrifying space, and catalyzing lively discussions among diners. After all, art is a single breath within a room.

 ___///___

Kunsti mõju interjööris: kuidas „Pedigree“ annab tooni Thai Boh restoranis

Thai Boh ei ole tavaline restoran – see on varjupaik neile, kes naudivad ootamatusi, kus seinad karjuvad värvist ja õhk sumiseb aupaklikkusest.

Olen selle restorani interjööri valmimisse panustanud juba nii mõni kuu oma aega. Tegelen värvilahendustega, kujundan detaile, mida leidub restoranis rohkem kui küllalt, ning pintseldanud mõned kilomeetrid.

Tai Bohi kuldsel telliskiviseinal võtab sisse oma õigusjärgse koha "Pedigree", teos minu Helsingi näituselt „Kaosekuningannad“. Maal sulandub restorani eklektilisse esteetikasse, lisades niigi julgele interjöörile täiendava jultumuse. Oma liialdatud burleskse poosi ja irooniliste kõrvutustega toiduahelast, seab see vaatajaid vastamisi ebamugava tõega kõrg- ja madalakultuuri kokkupõrkest, maskeerudes samal ajal kaubamärgi “Pedigree” reklaamiks, on see mäss argise absurdsuse vastu, kus lemmikloomad söövad teisi „purki pistetud“ lemmikloomi.

Igatahes loodan, et sellest kunstiteosest saab oma Thai Boh'i pulseeriv süda, mis süstib niigi elektrifitseerivasse ruumi täiendava annuse kapriisi ja huumorit, ning on katalüsaatoriks elavatele aruteludele sööjate vahel. Lõppude lõpuks on kunst ruumis üks hingetõmme.